Projecten

In de afgelopen jaren heb ik allerlei mooie projecten mogen verrichten bij diverse vooraanstaande opdrachtgevers. Hier volgt een overzicht van deze projecten.

ProjectOVERZICHT

Logo IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

SENIOR BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER

Binnen de IND heeft men behoefte aan stuur- en verantwoordingsinformatie. Er moeten allerlei dashboards en rapportages worden (door)ontwikkeld, waarmee verantwoording wordt afgelegd of meer inzichten ontstaan om beter te kunnen sturen.

MIJN TAKEN
• Verantwoordelijk voor het gehele traject van het ontsluiten van brongegevens via een Data Vault datawarehouse tot en met de datamart laag.
• Werken in scrum/agile teams.
• Adviseren in het ontwerp- en het architectuuroverleg.

Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

SENIOR BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER

V&J wil inzicht krijgen in gegevens over de gehele vreemdelingenketen. Hiervoor moeten gegevensleveringen vanuit tien ketenpartners worden geïntegreerd in een Data Vault datawarehouse.

MIJN TAKEN
• Ontwerpen van Data Vault modellen en stermodellen (Kimball) en uitvoeren van functionele acceptatietesten.
• Werken in een scrum/agile team.
• De spil tussen eindgebruikers en het datawarehouse team.

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SENIOR BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER

De Task Force VRIS heeft als doel het optimaliseren van de aanpak van criminele vreemdelingen. Daarvoor is in de strafrechtsketen en vreemdelingenketen inzicht gewenst in sturings- en managementinformatie over in-, door- en uitstroom van vreemdelingen in de strafrechtsketen (VRIS’ers).

MIJN TAKEN
• Verantwoordelijk voor de totstandkoming van KPI’s en andere rapportages over VRIS’ers.
• Opstarten, afstemmen en analyseren van bestandsleveringen vanuit de gehele VRIS-keten: VP, KMar, OM, DJI, IND, DT&V en BVV.
• Bedenken en opzetten van de architectuur.
• Opstellen van alle functionele ontwerpen.

Logo KAS Bank

KAS Bank

BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER

Nieuwe regelgeving vanuit de DNB en Basel vereisen meer inzicht, betere sturing van liquiditeiten en het hard kunnen maken dat de liquiditeitsbuffer afdoende is in stress scenario’s. Mede hiervoor heeft KAS BANK besloten om een datawarehouse in te richten.

MIJN TAKEN
• Ontwerpen van logische en technische Data Vault modellen.
• Documenteren van de ontwerpbeslissingen.
• Opstellen van dataflow mappings van staging naar Data Vault.

Logo DUO

DUO

SENIOR BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft behoefte aan geïntegreerde stuurinformatie over onderwijsdeelnemers uit alle onderwijssectoren.

MIJN TAKEN
• Uitvoeren van data- en bronanalyses.
• Opstellen van logische datamodellen en Data Vault modellen.
• Maken van functionele ontwerpen.

Logo Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER

De Dienst Automatisering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wil in het kader van kwaliteitsverbetering de kwantiteit en de kwaliteit van haar ITIL-dienstverlening inzichtelijk maken middels Business Objects rapportages en een Balanced Scorecard.

MIJN TAKEN
• Opstellen van een functioneel ontwerp van een heel nieuw datawarehouse.
• Ontwerpen van dimensionele modellen waarmee de gewenste rapportages kunnen worden opgesteld.
• Implementeren van een Data Vault model en een stermodel in Microsoft SQL Server.

Logo KPN

KPN

BI INFORMATIEANALIST / ONTWERPER, ONTWIKKELAAR en TESTER

KPN Mobiel opereert als marktleider in de mobiele telefonie. Om die voorsprong te behouden en desgewenst uit te breiden wil zij optimaal inzicht hebben in allerlei klantinformatie.

MIJN TAKEN
• Coördineren en borgen dat externe ontwikkelaars en externe testers (uit India) op een juiste wijze mijn functionele ontwerpen ontwikkelen en testen.
• Ontwikkelen van prototypes voor Marketing en Sales afdelingen van staging tot aan Cognos.
• Opzetten en uitvoeren van systeemtesten en functionele acceptatietesten voor het testen van Informatica Powercenter mappings.

Klantervaringen

Roberto Uding

“Patrick is –by far- de beste BI informatieanalist waarmee ik ooit heb samengewerkt.”

R. Uding
Architect en Projectmanager bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hilmi Kolay

“De meeste consultants willen graag boven verwachting presteren, maar er zijn slechts weinigen die dat kunnen. Patrick is daar één van.”

H. Kolay
Senior Adviseur bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Nathalie Bleijie

“De probleem overstijgende manier van denken en het adviserend vermogen van Patrick resulteert in toekomstvaste oplossingen en een business die zich gehoord voelt.”

N. Bleijie
Senior Adviseur bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Kim-Ming Chan

“Patrick weet altijd zijn werk boven verwachtingen op te leveren.”

K.M. Chan
ETL-ontwikkelaar bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Harry Garnaat

“Patrick is organized, accurate, pro-active and pleasant to work with. The designs delivered by him are of outstanding quality and he delivers as agreed.”

H. Garnaat
Lead Analist bij KPN