Nathalie Bleijie

“De probleem overstijgende manier van denken en het adviserend vermogen van Patrick resulteert in toekomstvaste oplossingen en een business die zich gehoord voelt.”